Rezervacija putem internetskih stranica www.vuglec-breg.hr

Pansion Vuglec Breg, u daljnjem tekstu Pansion, plasira i prodaje usluge prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji ili sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike u daljnjem tekstu Organizator. Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s Općim uvjetima poslovanja Pansiona te isto postaje pravna obveza. Prilikom pružanja usluga Pansion primjenjuje pravila propisana kućnim redom, hotelijerskim i ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Rezervacijski sustav primjenjuje dnevne najbolje cijene Pansiona. PDV je uključen u cijene.

Turistička pristojba nije uključena u navedene cijene smještaja, već se obračunava na recepciji. Odluku o visini turističke pristojbe donosi Skupština Krapinsko zagorske županije te je ista iskazana cjeniku smještaja. Djeca do 11,99 godina ne plaćaju turističku pristojbu, a djeca od 12 do 17,99 godina plaćaju 50% iznosa turističke pristojbe.

Naknada za osiguranje nije uključena u navedene cijene smještaja, već se obračunava na recepciji Pansiona po osobi po danu te je iskazana cjeniku smještaja.

Molimo uzmite u obzir da se djeca od 12 i više godina smatraju odraslima osobama te im se naplaćuje puna cijena smještaja. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama. Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti online, putem telefona ili e-maila, a u skladu s Uvjetima otkaza rezervacije.

Pansion će pripremiti pomoćne krevete samo ukoliko je tijekom postupka rezervacija naveden dolazak osoba za koje je potreban pomoćni krevet i ako su te osobe navedene tijekom izračuna cijena. Pansion pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Pansion želi toplu dobrodošlicu i gostima koji putuju sa svojim kućnim ljubimcima. Kućnog ljubimca obvezno je najaviti prilikom rezervacije smještaja, te kod dolaska molimo pročitati pravila kućnog reda.

Za individualne rezervacije

Na našim internetskim stranicama nudimo vam dva načina rezervacija naših kapaciteta.

Prvi način je putem e-maila kojim nam šaljete svoj upit, a mi vam pošaljemo ponudu. Sam upit, odnosno naša ponuda ne smatra se potvrđenom rezervacijom sve dok ne dobijemo vašu potvrdu uz avansnu uplatu koja je iskazana u našoj ponudi i bitan je uvjet za valjanost prijave. U slučaju da ne dobijemo potvrdu i avansnu uplatu s vaše strane, smatra se da rezervacija nikad nije zatražena.

Osim gore navedenog načina, nudimo vam mogućnost izravne rezervacije putem interneta uz garanciju plaćanja kreditnom karticom. U tom slučaju rezervacija će biti potvrđena čim dovršite rezervacijski postupak.

Ako će s vama boraviti i djeca, navedite i predviđeni broj djece za koju je potrebno platiti boravak. S obzirom na predviđeni broj djece i ostale podatke rezervacije, cijena aranžmana izračunava se automatski i ispisuje na zaslonu. Obavješćujemo vas da se u slučaju rezervacija i plaćanja putem interneta smatra da ste pročitali ove Uvjete i da se s njima slažete.

Za agencije, grupne rezervacije i serijale

Po ponudi ili predračunu 30% iznosa po potvrdi rezervacije u roku 1-3 dana. Plaćanje preostalog iznosa prema ponudi ili predračunu, najkasnije 3 dana prije dolaska gostiju u Pansion. Eventualne razlike potrebno je podmiriti gotovinom, debitnom ili kreditnom karticom prilikom odjave iz Pansiona.

Račun se ispostavlja na osnovi dogovorenih uvjeta iz ponude i potvrde partnera te na osnovi poštivanja otkaznih rokova. Plaćanje karticom je moguće jednokratno – kreditnim i debitnim karticama (Visa, Master Card, Maestro, Amex, Diners,), gotovinom, te bankovnom transakcijom. Plaćanje bankovnom transakcijom moguće je izvršiti na račun tvrtke s valutom plaćanja iskazanoj na ponudi odnosno računu. Svi bankovni troškovi nastali u inozemstvu prilikom plaćanja faktura ili uplata predujma idu na teret Organizatora ili gosta kao davatelja naloga uplate (SHA charge code). Uplaćenim iznosom smatra se iznos za koji je banka u Hrvatskoj odobrila račun primatelja uplate.

Za individualne rezervacije

Uvjeti otkaza individualnih rezervacija po redovnim cijenama:

Rezervaciju držimo do 20:00 sati, na dan dolaska. Ukoliko ne javite kasniji dolazak, zadržavamo pravo na daljnju prodaju kapaciteta.

Otkaz individualnih rezervacija bez naplate troškova je moguće do 7 dana prije dolaska.

U slučaju kasnog otkaza (6-2 dana prije dolaska), Pansion zadržava pravo naplate troškova u iznosu od 30% ukupne cijene rezervacije.

U slučaju kasnog otkaza (1 dan prije dolaska ili nedolaska), Pansion zadržava pravo naplate troškova u iznosu od 100% ukupne cijene rezervacije.

Otkaz rezervacija nakon prijave u Pansion (skraćenje boravka u odnosu na izvornu rezervaciju): Pansion obračunava storno-trošak u visini 30% vrijednosti preostalih rezerviranih, a neiskorištenih dana.
Obavijest o otkazu ili promjeni rezervacije mora biti dostavljena pisanim putem ili e-mailom i valjana je po primitku pismene potvrde Pansiona.

Uvjeti otkaza individualnih rezervacija po posebnim cijenama uz nepovratno plaćanje (non refundable):

Rezervaciju držimo do 20:00 sati, na dan dolaska. Kod bilo kakvih otkaza rezervacija (otkaz u bilo kojem trenutku nakon izvršenja rezervacije, nedolazak gosta (“no-show”), odbijanje rezervirane sobe iz neopravdanih razloga, otkaz rezervacija nakon prijave u Pansion tj. skraćenje boravka), Pansion će zadržati prethodno u potpunosti naplaćeni nepovratni iznos rezervacije.

Za grupne rezervacije

Do 15 dana prije dolaska gostiju: može se otkazati do 30% kontingenta po noćenju bez troškova otkaza; za svaku otkazanu sobu preko ovog postotka, Pansion će teretiti Organizatora za cijeli iznos boravka. 14-7 dana prije dolaska gostiju: može se otkazati do 20% preostalog kontingenta po noćenju bez troškova otkaza; za svaku otkazanu sobu preko ovog postotka, Pansion će teretiti Organizatora za cijeli iznos boravka. 6-4 dana prije dolaska gostiju: može se otkazati do 10% preostalog kontingenta po noćenju bez troškova otkaza; za svaku otkazanu sobu preko ovog postotka, Pansion će teretiti Organizatora za cijeli iznos boravka. 3-0 dana prije dolaska gostiju: može se otkazati sobe samo uz troškove otkaza. Za svaku otkazanu sobu kao i u slučaju eventualnog nedolaska gostiju za koje je rezervacija izvršena, Pansion će izvršiti terećenje za 100% iznosa boravka. Svako eventualno kašnjenje gosta u odnosu na najavljeni dan dolaska, obavezno je pravovremeno javiti Pansionu, u protivnom Pansion će smatrati da je nedolaskom gosta otkazan cijeli rezervirani period za tog gosta te će shodno tome izvršiti naplatu troškova nedolaska gosta prema uvjetima navedenim u prethodnom stavku.

Gost ili Organizator i Pansion su oslobođeni od izvršavanja svojih ugovornih obveza ukoliko se pojave okolnosti koje se smatraju „višom silom“ dokle god takve okolnosti traju i utječu na izvršavanje ugovornih obveza, što je detaljnije opisano u ovom članku. Izraz „viša sila“ podrazumijeva neuobičajene i nepredvidljive događaje izvan kontrole stranaka. Takvi događaji uključuju (primjerice) rat, prijetnju ratom, demonstracije, prirodnu ili nuklearnu katastrofu, požar, potres, epidemiju, pandemiju, loše vremenske uvjete, teroristički napad, vladine odluke i/ili predsjedničke odluke i/ili parlamentarne odluke (npr. odluke o zatvaranju granica, odluke o zabrani napuštanja države prebivališta, odluke o ikakvim zabranama vezanim za putovanja izvan država), i druge slične okolnosti. Gost ili Organizator se može osloboditi obveza zbog „više sile“ u bilo kojem smislu jedino ako je njome spriječen izvršiti obveze Ugovora, te je u nemogućnosti ostvariti i zamjenske aranžmane, nakon što je poduzeo sve potrebne mjere za to. Pansion se može pozivati na „višu silu“ u slučaju kada je spriječen ili je povezano s velikim teškoćama ostvariti siguran smještaj, kada je po mišljenju Pansiona ugroženo zdravlje, udobnost ili užitak klijenta te kada bi kao posljedica svega mogla biti ugrožena sigurnost gostiju i djelatnika.

Prijava u Pansion i ulazak u sobu (“check-in”) moguće nakon 14:00 h na dan dolaska. Odjava iz Pansiona i napuštanje sobe (“check-out”) moguće do 11:00 h na dan odlaska. -Kasni odlazak (check-out) je moguć samo uz prethodnu potvrdu recepcije te uz doplatu: doplata za kasni odlazak (12-18h): 50% od cijene jednog noćenja po osobi -doplata za kasni odlazak (od 18h nadalje): 100% od cijene jednog noćenja po osobi. Pansion zadržava pravo uskraćivanja usluge boravka te ostalih usluga onim gostima čije ponašanje na bilo koji način nije u skladu s kućnim redom Pansiona, koje remeti mir i dostojanstvo drugih gostiju ili osoblja, ili koje ugrožava njihovu sigurnost ili dobrobit. Pansion ne prima na smještaj osobe mlađe od 18 godina bez pratnje punoljetne osobe. Eventualne žalbe ili pritužbe gostiju, Pansion će uzeti na razmatranje isključivo ukoliko su iste bile upućene tijekom trajanja boravka i to ili na licu mjesta izravno odgovornoj osobi u Pansionu, ili putem Organizatora koji je izvršio rezervaciju, ili putem njegovog službenog predstavnika. Pansion zadržava pravo zatvoriti wellness ili njegov pojedini dio (bazen, saune) u slučaju neophodnih popravaka te potrebnog održavanja ili sezonskog zatvaranja tijekom zimskog perioda. S obzirom na postojeće razlike unutar istih tipova soba, navedene fotografije su samo ilustrativne i informativne prirode te ne moraju odgovarati stvarno rezerviranoj sobi. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na slijedeći e-mail: recepcija@vuglec-breg.hr

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon korištenja usluge. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Pansion takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Pansion je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor. Pansion će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i Pansion će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Suda u Krapini. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske. Pansion ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i samog objekta u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Pansion ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

Raspored soba određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 11 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, u protivnom Pansion ne garantira mogućnost izvršenja usluge, osim ako nije drugačije naznačeno.

Skip to content